EDI-TUR.COM

Інформація для договору

Підприємство
Найменування підприємця/підприємства:
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ):
Місцезнаходження юридичної особи:
Директор підприємства:
Банківські реквізити
Найменування банку:
Код банку (МФО):
Рахунок:
Контактні дані
Контактна особа:
Посада:
Номер контактної особи:
Телефон директора/підприємця:
Електронна пошта:
Поштова адреса:
Бухгалтер (якщо є)
Бухгалтер:
Телефон:

* Анкету достатьно заповнити лише один раз! Далі користайтесь своїм кодом ЄДРПОУ.

Підтверджую, що вся надана інформація є правильною та достовірною (Замовник)_________/.

© 2017 edi-tur.com Omano edition